Chia Se logo
Phật học
Mười điều khuyến tu của đức Phật Thầy Tây An
Điều thứ nhất: Thầy khuyên nên nhớ
Lòng trung kiên muôn thưở còn nêu
Dù ai nặng nhẹ trăm điều
Quyết không bỏ lý cao siêu cuả Thầy
Nhiều thử thách đang vây con đó
Nếu ngã lòng công khó tiêu tan
Việc chi còn ở trần gian
Là điều huyễn hoặc chớ mang trong lòng

Điều thứ hai: Thầy khuyên đệ tử
Tình bạn bè phải giữ thuỷ chung
Luôn luôn tha thứ khoan dung
Nhủ khuyên nhỏ nhẹ chứ đừng lời thô
Dìu dắt nhau điểm tô công quả
Phải thật thà với cả chung quanh
Thiệt thòi cam chịu đã đành
Vô vi phẩm hạnh Thầy dành cho con

Điều thứ 3: vẹn tròn hạnh đức
Tuy bán buôn cơ cực tảo tần
Đổi công nuôi lấy tấm thân
Đừng ham muốn chuyện phi nhân gạt lường
Dù bạc vàng tràn rương đầy tủ
Cuộc trần này chưa đủ con ơi
Ác gian cũng chỉ một đời
Thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn

Điều thứ tư: Pháp môn quy luật
Lục thập chay cố sức trau dồi
Thịt thà xương máu tanh hôi
Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn
Đức từ bi lòng hằng thể hiện
Không sát sinh lòng thiện ta còn
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng

Điều thứ năm: quyết không hờn giận
Ghét ganh chi cho bận lòng mình
Con xem vạn quyển thiên kinh
Hiền nhân quân tử rộng tình vô câu
Muôn việc đến bắt đầu sân nộ
Là nguyên nhân thống khổ ly tan
Chân truyền chánh pháp đạo tràng
Tập xong chữ Nhẫn Niết bàn không xa

Điều thứ 6: Thiết tha Thầy dạy
Ngày hai thời lẳng lặng công phu
Việc chi dù quá cần cù
Cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu
Khi rãnh việc đồng sâu chợ búa
Đem sấm kinh tự của Thầy ban
Học cho thông thuộc đôi hàng
Ngân nga trong lúc thanh nhàn băn khoăn

Điều thứ 7: Quyết tăng công quả
An ủi người già cả ốm đau
Tùy duyên có thể giúp vào
Lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con
Phước đức đó vẫn còn muôn thuở
Tuy vô hình đừng nghĩ rằng không
Con ơi! Trong cõi hồng trần
Mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao

Điều thứ 8: Lời nào Thầy dạy
Dù khổ lao chớ ngại công trình
Biết rằng con phải hy sinh
Phật Tiên đâu nỡ quên tình con sao?
Đừng chấp việc núi cao rừng thẳm
Hay là đường muôn dặm xa trông
Nếu con thề giữ trọn lòng
Đương nhiên đắc đạo thoát vòng tử sinh

Điều thứ 9: Đạo lành cơ bản
Giữ làm sao có bạn không thù
Từ đây con nhớ rằng tu
Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không
Lời nói sao hoà trong hợp ngoại
Đừng hơn người nếu phải ép lòng
Không ham những chuyện mênh mông
Vừa no đủ ấm đèo bồng làm chi

Điều chót hết: mười ghi trăm nhớ
Phật - Pháp - Tăng con chớ quên ơn
Gia đình nghĩa trọng là hơn
Tình thương xã hội giúp cơn thiết cần
Ơn Tổ tiên dành phần con cháu
Đó những lời dạy bảo Thầy mong
Con ơi hãy khá ghi lòng
Bấy nhiêu tâm huyết bấy dòng văn thơ

Đức Phật Thầy Tây An (1807-1856)
Chuyển hướng
Phật học
Trang chủ

The Soda Pop