Chia Se logo
Lời bài hát
Được Và Mất - Lâm Hùng
Hỡi nhân thế còn tin ai nữa không.
Khi niềm tin dần xa nơi cuối trời.
Người đổi thay trắng đen không đoán được.
Bao lời nói chỉ chót lưởi đầu môi.

Không là tình thân luôn quay quanh.
Chút lợi danh gần chia 2 con người.
Được và mất mấy ai tự hiểu mình.
Tiền là giấy cách chia đôi nghĩa tình.
Dk:
Cao sang thấp hèn duyên số nào biết vương aj.
Hơn nhau là nghĩa nhân trong mỗi người.
Đời đâu chỉ là thế,số trời cũng chỉ là thế.
Ai không trở về mộ đất sâu.

Thế thái nhân tình đổi thay bằng những câu chua cay.
Hơn thua chỉ là chử nhân để lưu đời.
Đời khi có được mất,số trời cho ta mà thôi.
Không ai giành lấy được đâu.
Đầu trang
Chuyển hướng
Lời bài hát
Trang chủ


Ring ring