XtGem Forum catalog
Chia Se logo
Liên hệ - Hỗ trợ
Tôi muốn mua lại Chia Sẻ Wap?
Doggy
Mình hay nhận được SMS rằng "bán wap không bạn?".

Chắc những bạn hỏi tôi như thế rất nhiệt tình và đam mê với wap, nhưng thử hỏi niềm tin yêu của tôi cũng không kém. Nếu đặc tình cảnh như tôi bạn cũng sẽ làm vậy, vì đam mê không có giá trị nào xứng đáng bằng tiếp tục phát triển đam mê ấy!

Dù cho tôi biết trước ngày mai wap không còn hay xtgem die thì đó cũng là chuyện thường ở đời gọi là "mất" và tuyệt đối không bán đi những cố rắng.

Cảm ơn bạn quan tâm!

Chuyển hướng
Trở về
Trang chủ