XtGem Forum catalog
Chia Se logo
Liên hệ - Hỗ trợ
Tải xuống như thế nào?
Doggy
Sau khi xác định file cần tải xuống, nếu trình duyệt của bạn không nhận được dữ liệu về máy ta tiến đến một trang có dạng như sau :
Best site builder
Download file -->

This message is displayed because our system detected that you were refered to this file by an unknown source. Original file is hosted by chiase.wapsite.me

Trước mắt bạn là một trang với ngôn ngữ tiếng Anh, ta thấy dòng chữ Download file --> bạn hãy chọn vào đó để tải tập tin về.
Trang trên được tạm dịch như sau:
Best site builder
Tải tập tin -->

Thông báo này được hiển thị bởi vì hệ thống của chúng tôi phát hiện rằng bạn đã được giới thiệu đến tập tin này bằng một nguồn không rõ. Bản gốc tập tin được lưu trữ bởi chiase.wapsite.me

Đối với file hình ảnh sẻ tải về trực tiếp, không cần duyệt qua trang như trên. Ở mục hình nền bạn tải xuống bằng cách click chuột vào hình ảnh tương ứng muốn tải về. Xem bên dưới!
Chiase.wapsite.me hoa 01
Mã số: 01
Phân giải: 240x320
Size: 26kb
Chọn vào ảnh để tải xuống, cảm ơn bạn đã sử dụng wapsite!
Chuyển hướng
Trở về
Trang chủ