Insane
Chia Se logo
Truyện cười
Viết tắt
Hai anh chàng cầm kết quả xét nghiệm từ bệnh viện ra vừa đi vừa khóc.
Một anh hỏi:
- Cậu thế nào?
- Bác sĩ kết luận là tớ “bó tay”.
- Ăn thua gì, tớ còn tệ hơn, bác sĩ ghi trong sổ khám bệnh của tớ là: “Ruột lòi tới háng”.
Nói rồi cả hai ôm nhau khóc hu hu.
Cô y tá đi ngang thấy vậy bèn mượn kết quả xét nghiệm của 2 người, đọc rồi bảo:
- Các cậu hiểu nhầm rồi, bác sĩ viết tắt “BT là Bình thường”, còn “RLTH là Rối loạn tiêu hóa”.
Mời xem tiếp
Chu Du chuyện
Khổng Minh với Tư Mã Y
Tôn Quyền với Lưu Bị
Bạo lực gia đình
Bó tay
Cá sấu
Cấm
Chân bị đóng đinh
Cho đi hết
Chồng con đều hư
Cứ để con nó khóc
Đã biết
Giải lao
Hãy tả chiếc bồ nhà em
Hiểu nhầm
Không phải gọi anh
Kiếm đúng chổ thì đã không chết
Kinh tế khủng hoảng
Mệt ghê
Nói dói trùm
Quá chính xác
Thích
Thực đơn
Tóc dày quá
Trả thù
Trả thù 2
Trích quỹ ra đền
Việc gì phải gắp
Y chang nhau thoi
Chuyển hướng
Truyện cười
Trang chủ