80s toys - Atari. I still have
Chia Se logo
Blog
Bbcode
[b]in đậm[/b]

[i]in nghiêng[/i]

[u]gạch dưới[/u]

[br] xuống dòng

Lấy những giá trị sau n=số h=mã màu
[size=nn] Text Size [/size]
[color=hhhhhh]chữ màu [/color]

[url]http://chiase.wapsite.me[/url]

[url=http://chiase.wapsite.me]văn bản liên kết[/url]

Sử dụng biểu tượng vui như các văn bản và bạn nhận được một liên kết cười :bomb: sẽ thành :bomb:

[img]http://chiase.wapsite.me/logo.gif[/img]=img

[url=http://chiase.wapsite.me][img]http://chiase.wapsite.me/logo.gif[/img][/url] =img

[email]your@mail.com[/email]

(c)=© (r)=® (tm)=™

Các bbcode có thể lồng vào nhau, ví dụ [b][u]in đậm và gạch dưới[/u][/b] chú ý không phải [/b][/u] (sai)

Chuyển hướng
Blog
Trang chủ